cotton

ū ƹ

86project_cargo pants

[ @ īO䢾 PZ zh@ ztϷΙn z~[ ] :)
cart buy now wishlist
ǰ ӛ
PRICE
43,000

   ǰ ݾ 0   / Comment   [ @ īO䢾   U ׷V ~~


   ]b uц hƴ ׃ [O..


   c R݋n ׷ eV ƿ^^


   ׷V ƿ!


   а ztϓƶ [n [


   R ʹ c ʾ݋ ƿ!   Aκ ڷ


   ȝ ^ z~ ɸ[


   zhڷ ]


   A _ еn Uƿ!   ȝƵ Ϸ [ ڼřn ԹԸ[ ʽO


   Ƽ C @


   Ɠ۵ ġ @V ”٢   ڷ а z~[řn ǽO


   PZn zh


   ztϷ ڽ ] !   ~ @ R β z~} O


   FR œO, zQ ε\ R


   [ ڼřn ̺ ڱ ^   Ɠƺ ø غ Ǿbο


   Ɠƺ õ\b 齁 ʻ@ e Zƶ


   M݋ CR [ M


   ߷ Z õ\ c ״ V얿


   Ϟ”r[O [ ʾ݋ ڽǰſ^^


   Ϟ”Q õ\X Ƽ ġ[CR ƻڂ


   ѿΰ پb C ِ[ ȵ[řn @ ƿ><


   / Size tip   25-28 M ص帱Կ


   -


   A30.5  P33  x47  A27.5  PZ21.5  ѱ100 


   -

    

   r Ҏ^ 1-3cm m @ ] ڸ,

   [Z [size tip!] Lư@ \ r^@ Ȯ ּ

   / Color   Ɠƺ ø (2color)

   / Model Fitting   model : J(160cm/45kg) Ɠƺ ø free size   / Infomation   fabric : R100 (t)

   cleaning

   r ]

   Ҏ^ ǰ ǰų ]d ] ”

   r ּ


   -

    

   _d^, ħ^
    

    

    

    

    

            

    

            
   WITH ITEM

   L ǰ zh
   ǰ
   • 45,000
   :
   ] ]}
   ǰ
   • 14,000
   :
   ] ]}
   ǰ
   • 15,000
   :
   ȝ :
   ] ]}

   REVIEW

   POWER REVIEW

   üZ
   Z

   (5Rƻ) : 500
   ȝ (_z~ȝ) : 500

   (5Rƻ) + ȝ(_z~ȝ) : 1,000

   4.8
   Z ] (8)
   • ָ (6)
   • (2)
   • (0)
   • ܛ (0)
   • u (0)

   ̛Q ǰ (8)

   1 2

   Q&A

   QnA zh
   NO
   SUBJECT
   NAME
   DATE
   HIT
   5
   wld*****
   2019/07/14
   2
   4
   rui*****
   2019/06/15
   5
   3
   ekg******
   2019/06/15
   3
   2
   gyd***
   2019/06/12
   3
   1
   dms******
   2019/04/28
   3
   1. 1
   ǰ ü


   x Ȯ ݱ
   • english
   • chinese
   • Japanese
   close
   ɽô