denim

ū ƹ

ʸp

C z~ؙn ʹ e ΅ EΓh Ǿ !
cart buy now wishlist
ǰ ӛ
PRICE
27,000
ȝ

   ǰ ݾ 0


    

    

    

    

    

    

    

   / MD Comment

    

    

    Ͱ} ^؝L ΅ !   Ɠƾb e ǰڷ


   ⺻Ƽ [ ָ n ʹ zO


   ü zt@ ϼ ǰƿ   Ϟ””b Ǿb Uø[ ȵ[R݋


   Ɠۙڷ h bο


   z b ȵ ϼ [ [R ȸ [ Ŷ” :)   [ b Ιڷ ԽO


   üڷ zƼġ ϓ ԹԸ[ ʾƿ


   Ƽ[R݋n Oz\ cIM ^^   z~@ V _d  


   @ O n r ȸ[ ߽O


   [ƿzh Ιڷ @ Ɠۓƿ ~~   臸Ƽ @ e Zڷ Ծbο


   ƹEn Z Ư @ @ ]^ ^


   ʹ ݋ o [[O Ф


   ݺ @ M z~ ] b βO


   簡 ”݋ Ҵ” !   Ϟ””Q ƴ е @ V T݋ b ƽO


   167 ƾ” @ Vb T r Ǿb ڷ


   ʹ ª@ c ^ ¾ҙ” Oּ
   / Notice

    


   r @ ġ ʻ@ e Z Ư

   z~ C κ Uּž ƿ!


   Q ޙڳCO ٞ z~ֳCR

   [” Oּ:)


   @ õ\ ǿ Ҏ@ ƿ ] ” ֳCO

   ּ (&Z )


    


   / Size tip

    

    S(26) M(27 28) L(29)

   ص帱Կ


   S(25) z~[b е@

   h ` z~ּ


   -

    

   [s] A33.5  P28  x44  A23.5  PZ15  ѱ89

   [m] A36.5  P29  x47  A25  PZ16  ѱ90

   [l] A38  P30  x49  A26  PZ17  ѱ92

    

   -

    

   r Ҏ^ 1-3cm m @ ] ڸ,

   [Z [size tip!] Lư@ \ r^@ Ȯ ּ

    


    

    


   / Model Fitting

    

   model : J(160cm/45kg) S size    

    


   / Infomation

    

   fabric : R97 z3

   cleaning : Z & Ʊ (ƿ)

    

   -

    

   _d, ħ^


    

    

    

    

    

        

    

            

    

            
   WITH ITEM

   L ǰ zh
   ǰ
   • 22,000
   :
   ] ]}
   ǰ
   • 26,000
   :
   ] ]}
   ǰ
   • 15,000
   :
   ] ]}
   ǰ
   • 10,000
   ] ]}
   ǰ
   • 15,000
   :
   ȝ :
   ] ]}
   ǰ
   • 19,000
   :
   ] ]}
   ǰ
   • 24,000
   :
   ] ]}
   ǰ
   • 10,000
   :
   ] ]}
   ǰ
   • 8,000
   ] ]}

   REVIEW

   POWER REVIEW

   üZ
   Z

   (5Rƻ) : 500
   ȝ (_z~ȝ) : 500

   (5Rƻ) + ȝ(_z~ȝ) : 1,000

   4.9
   Z ] (41)
   • ָ (36)
   • (4)
   • (0)
   • ܛ (1)
   • u (0)

   ̛Q ǰ (41)

   1 2 3 4 5 6 7 8 9

   Q&A

   QnA zh
   NO
   SUBJECT
   NAME
   DATE
   HIT
   5
   you*****
   2019/09/03
   9
   4
   sin*******
   2019/08/21
   7
   3
   can******
   2019/07/30
   2
   2
   par***
   2019/07/29
   3
   1
   als******
   2019/07/17
   9
   1. 1
   ǰ ü


   x Ȯ ݱ
   • english
   • chinese
   • Japanese
   close
   ɽô